הילד “פספס” בגן

מי וכיצד אמור לטפל במקרים שילדים “מפספים” בגן הציבורי