"הצבת גבולות" הוא מונח רחב מאוד

חמישה דברים שאין להם קשר חיובי עם הצבת גבולות