בחנו את עצמכם: האם אתם הורים מובילים או הורים זורמים

הדרך בה הורים מתבטאים מסגירה את תפיסת עולמם החינוכית