"בשל" או "לא בשל" לגמילה מחיתולים?

אל תאמינו לאף אחד שיגיד לכם אחרת. הילד שלכם בשל לגמילה מחיתולים ותדאגו שהילד ייגמל