גני טרום טרום חובה – האם זה רעיון טוב?

כתבה נוספת בה אני מביעה את דעתי המלומדת על מסגרת חינוך בעייתית לגיל הרך