כיצד על מערכת החינוך (הפיקוח, הגננות, הסייעות) להתמודד עם ילדים שמגיעים לגן ואינם גמולים כהלכה

ילדים שאינן גמולים כהלכה מהווים אתגר למסגרות החינוך. מאמר שפורסם ב"הד הגן" (לכל העוסקים בגיל הרך)